DEMOKRASİ NÖBETÇİLERİNİN GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ GECESİ

14.07.2017
DEMOKRASİ NÖBETÇİLERİNİN GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ GECESİ
Hain kalkışmanın yıldönümünde Beyoğlu Belediyesinden iki önemli eser DEMOKRASİ NÖBETÇİLERİNİN GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ GECESİ Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından 15 Temmuz'un sıcak atmosferinde yaptırılan araştırmaların veri ve analizleri "Taksim Meydanı Demokrasi Nöbetleri Alan Araştırması" ve "Anı Defteri Değerler Araştırması" olarak iki kitap haline getirildi.

Hain kalkışmanın yıldönümünde Beyoğlu Belediyesinden iki önemli eser DEMOKRASİ NÖBETÇİLERİNİN GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ GECESİ Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından 15 Temmuz'un sıcak atmosferinde yaptırılan araştırmaların veri ve analizleri "Taksim Meydanı Demokrasi Nöbetleri Alan Araştırması" ve "Anı Defteri Değerler Araştırması" olarak iki kitap haline getirildi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki işgalci darbe girişiminin hemen ardından başlatılan 'Taksim Meydanı Demokrasi Nöbeti', geride iki önemli eser bıraktı. 15 Temmuz'un sıcak atmosferinde yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan iki eser, hain kalkışmayı gelecek nesillere aktaracak önemli kaynaklar arasında yerini aldı. BAŞKAN DEMİRCAN TANITTI Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından kamuoyuna tanıtılan iki eser, bilim, kültür, sanat ve edebiyata her devirde ev sahipliği yapan Beyoğlu'nda, 15 Temmuz'un daha iyi anlaşılabilmesi için, saha araştırması yöntemiyle hazırlandı. Darbe girişiminin adeta otopsisi niteliğindeki araştırmalar neticesinde hazırlanan 'Taksim Meydanı Demokrasi Nöbetleri Alan Araştırması' ve Anı Defterleri Değer Araştırması', Taksim Meydanı'nda toplanan yüz binlerce demokrasi nöbetçisinin düşünce ve kanaatlerini birleştirdi. Darbe girişimi ile ilgili önemli veriler içeren ve Hukuk Sosyologu Murat Lehimler'in editörlüğünde yayımlanan kitaplar, aynı zamanda, 15 Temmuz'un objektif ve bilimsel açıdan ele alınmasında araştırma yapmak isteyenlere de önemli bir kaynak niteliğinde. CUMHURBAŞKANIMIZI DİNLEDİK 'Taksim Meydanı Demokrasi Nöbetleri Alan Araştırması' ve Anı Defterleri Değer Araştırması' kitaplannın tanıtım toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan şunlan söyledi. "Malum 15 Temmuz'da hepimiz bireysel duygularımızla o geceyi yaşadık. Hepimiz haince bir saldırı olduğunu, tek başına olmadığını, bu memleketin ne kadar düşmanı varsa hepsinin beraber olduğunu anlamakta zorlanmadık. Cumhurbaşkanımızın çağnsıyla herkes işi net olarak anlamıştı. 'Güçlü bir lider, Recep Tayyip Erdoğan herkesi çağırıyorsa önemli bir şey vardır' deyip hepimiz sokağa indik. Aradan birkaç gün geçti demokrasi nöbetleri başladı. Dedik ki bugünleri yaşayan insanlann duygularını satır satır yazalım. 12 bin kişi anı defterine yazı yazdı. Sahada bin kişiyle 43 soruluk anket yaptık. Popülist düşünceye kapılmadan tam 1 yıl uğraştık. O sosyolojinin oluşturduğu kavramları tespit ettik. 'Sonra içini o söylemlerle dolduralım ki bu destan yaşasın' diyerek bu iki eseri hazırladık. Bu destanı o gün hep birlikte millet olarak yazdık. Geçmişte destanlarımız var ama ordularımızın yaptığı destanlardı. Ama 15 Temmuz topyekûn bir destan, tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi." EDEBİ ANLATIMLA İFADE ETTİK "15 Temmuz'daki darbe girişiminin bastmlmasından sonra birçok kişi ve kurum, farklı açılardan analiz ve yorumlara girişiştiler. Bunların önemli bir oranı, olayın politik, hissi ve tarihsel yönlerine odaklanmış, sübjektif ve edebi değerlendirmelerden oluşmaktadır. Elbette ortada milletimiz tarafından ortaya konulan bir destan var. Bu destanın edebi anlatımla ifade edilmesi zorunluydu. Ancak 15 Temmuz gibi bir olayın mutlaka bilimsel analizlerinin yapılması gerekli. Bilimsel analiz için de veriler gerekiyor. Bu verilerin ise 15 Temmuz gibi arka planında uzun ve karmaşık bir dönem bulunan sosyal olaylarda, sahadan elde edilmesi gerekli. Günümüz yerel yönetimi, belediyesi işte bu noktada da kamu hizmeti üretmeli. Sosyal ve beşeri bilimlere veri üretiminde yardımcı olarak bunu yapabilmeli. İşte bizim yerel yönetim anlayışımız bu." TAKSİM MEYDANI'NIN ÖNEMİ "15 Temmuz'un en önemli mekanlanndan çoğu ilçemiz smırlarmdadır. Taksim Meydanı bunlardan biri. Dolayısıyla o karanlık geceyi anlatabilecek, verileri alabileceğimiz mekanlara sahiptik. Zaten 'Beyoğlu' dernek, 'Kültür, sanat, bilimle anılmak' demek. Yüzyıllarca böyle oldu. Biz referans çalışmalara imza atmaya çalışan bir belediye sorumluluğu taşıyoruz. Burada ürettiğimiz bir kamu hizmeti sadece Beyoğlu'nda yaşayanlara yönelik kalmamalı, Türkiye'ye yönelmeli. 15 Ternmuz'u takip eden süreçte Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın direktifiyle biz ve dünya yepyeni bir demokratik yönetişim eylemi ile karşılaştık. DEMOKRASİ NÖBETLERİ..." BELEDİYE-BİLİM İŞBİRLİĞİ SERGİLENDİ "Darbecilere direnen, demokrasisine, liderine, devletine sahip çıkan milyonlar, 28 gece sokaklarda silahsız, sivil ve basiretle sabahladı. 15 Temmuz direnişinin tesadüf olmadığının altı çizildi. İşte bu hem günümüz insanının hem de yannm kuşaklannm idrak edebilmesi gereken büyük bir sosyal olay var. Destan yazılmış. Bunun sosyal ve beşeri bilimler tarafından incelenmesi gerekli. Bunun için de veri gerekli. Ön araştırma gerekli. Bu niyetle, olayların sıcak atmosferinde, milyonlara Demokrasi Nöbetleri'nde ev sahipliği yapma telaşmdayken, üretmeye çalıştığımız kamu hizmetlerine araştırmaları da ekledik. O hengâmede proje çalışmaya başladı. Hocalarımız, uzmanlanmız, gençlerimiz yüz binlerin arasındaydı. Anket yaptılar, sorular sordular. İnanılmaz bir hızla ve özveriyle, belediye-bilim işbirliği sergilendi. Referans bir belediyecilik ve yerel yönetim çalışması örneği sergilendi. Önemli bir yenilik de, her meydanda karşımıza çıkan anı defterlerinin bu defa olay sonrasında arşive kaldırılmayıp masaya yatınlması ve analiz edilmesi oldu. Bu referans bir çalışmadır. Buradan elde edilen veriler ve ön analizler, gerek bugün ve gerekse yarın bilim insanlarının, uzmanların 15 Temmuz 2016'da olanları, ardından yapılan Demokrasi Nöbetleri'ni incelerken yararlanabileceği veriler sağlamaktadır. Beyoğlu bir defa daha kültür, sanat ve bilimle olan hukukunu pekiştirdi. Ülkemizde ve dünyada modern belediyeciliğin son sınırı, üretilen kamu hizmetinin entelektüel çıtasının yükseltilmesi için de gayret etmek. Bu noktada önemli bir örnek oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 15 Temmuz'un akademik, bilimsel açıdan daha fazla ele alınması için yaptığı tavsiyeye de bir yıl öncesinden aldığımız kararla, öngörüyle uymuş olduk. Ülkemizde anı defterlerinin, yazılırken olduğu kadar yazıldıktan sonra da değerlendirilmesi, incelenmesi gereken veri kaynaklan değeri taşıdığını göstermiş olduk. Sosyal olaylann sıcak atmosferinde, yerel yönetimlerin soğukkanlı ve akılcı duruş sergileyerek, o sosyal olayı anlamaya dönük verileri sahadan elde edebilecek çalışmaları yapabileceğine ilişkin önemli bir örnek ortaya çıkardık." DEMOKRASİ ÖĞRETMENİ MİLLET "FETÖ'nün darbe girişimi, siyaseten daha çok tartışılmalı. Bu tartışma mutlaka verilere dayanmalı. Öyle 'kontrollü darbe' gibi temelsiz dedikodularla gündemi meşgul etmek yerine, millete kulak verilmeli. Bilime, demokrasiye, kitlelere saygı budur. Dedikodulara da en iyi cevabı millet vermiştir. Bu nedenle araştırmalanmızı kitaplaştırdık. Akademisyenlere ve kamuoyuna sunuyoruz. Bu çalışmalar bizim için fikri takip meselesidir. Bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarıma ama düşüncelerini bizlerle paylaşan milletimize teşekkür ediyorum. Kitapları okuduğunuzda ne göreceksiniz? Ben okuduğumda şunu gördüm: 15 Temmuz'da vatanına, bayrağına, demokrasisine, iradesine, liderine canı pahasına sahip çıkan bu millet, onu hafife almaya çalışanların sandığının tam aksine, değme akademilerden mezun olmuşlara taş çıkartacak derecede, FETÖ'nün de, dünyada kotarılan nifakın da farkında, sağduyulu ve bilgilidir. Sizler okuduğunuzda bu milletin demokrasi konusunda en büyük öğretmen olduğuna şahitlik edeceksiniz. " ARAŞTIRMALAR TEKRARLANMALI KİTAPLARIN editörü Hukuk Sosyologu Murat Lehimler ise, "Bu proje cok önemliydi. Samimi olarak ifade etmek gerekirse böylesine bir araştırma 15 Temmuz nöbetlerinin gerçekleştirildiği alanlar içerisinde Taksim de yapılmalıydı. Çünkü Beyoğlu bilimin, sanatın ve kültürün asırlarca adresliğini yapmış bir merkez. 0 gece Taksim Meydam'nda her türden insan vardı. Yabancı ülkelerin vatandaşları da vardı. Aslında sosyal bilimcilerin gidip Beyoğlu Belediye Başkanından randevu alıp 'başkanım söyle bir araştırma yapabilir miyiz' demesi gerekirken sağ olsun teklif başkanımızın kendisinden geldi ve araştırmaya başladık" diye konuştu. Lehimler, "Biz bu araştırma ile FETÖ'nün darbe girişimini insanlarımızdan öğrenmek istedik. Burada millet tarafından yapılan sorgulamaların tamamı sanıyorum önümüzdeki dönemde Türkiye'de ve dünyada siyasetin ana tartışma konularından birisi olacak. Sorularla bu kavramsallastırmayı yapmazsak bu dönüşümü anlamak mümkün olmayacak. Kavramsallastırma için de bu tür araştırmaların tekrarlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı. UNUTMAK LÜKSÜMÜZ YOK TANITIM toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli de "Belediye başkanımıza, akademik bir çalışma yaparak 15 Temmuz'da yaşadıklarını kâğıda döken halkımızın davranışlarının neye tekabül ettiğini ifade ettiği için, yazılı basına yazılı metinler haline getirdiği için teşekkür ediyorum. 0 gün yaşananların su şekilde metinlere dökülmesi ve bundan sonra yapılacaklar noktasında ders alınması gerekiyordu. Bizim 15 Temmuz gecesinde yapılanları unutmak ve tekrarlanmasına izin vermek gibi bir lüksümüz yok. 15 yasında, 67 yaşındaki şehitlerimiz varken, 8 yaşındaki çocuklar içinde bulundukları arabaların tankların altında kaldığı için hastanede yatmak zorundayken. bizim bunu unutmak gibi bir lüksümüz yok" diye konuştu.• GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ise, "Bu toprakları bizlere vatan kılan basta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazi kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Ahmet Misbah Demircan kardeşime, ekibine ve Murat hocamıza cok teşekkür ediyorum. Bir destan millet tarafından yazılır ama bunun kaleme alınması gerekiyor" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Cam\ lı, "Biz sadece dedelerimizin Tcmm»* kahramanlıklarıma yetinecek bir millet olmaktan çıkarak bir destan yazdık. Bu destanın kitaplar haline getirerek torunlarımıza, gelecek nesillerimize aktarılması cok önemli bir sey" ifadelerini kullandı. OLAY ANINDA YAPILAN TEK ARAŞTIRMA TAKSİM Meydam'nda Demokrasi Nöbetleri devam ederken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından yaptırılan anketin analizlerinin bulunduğu «Taksim Meydanı Demokrasi Nöbetleri Alan Araştırması» kitabı, meydanı dolduranların FETÖ, 15 Temmuz ve demokrasimiz ile ilgili görüşlerini ortaya koyuyor. Değerler araştırması niteliğindeki çalışma, 15 Temmuzıun objektif ve akademik yaklaşımla ele alınmasında önemli bir boşluğu dolduruyor. Kitap 25 günde tamamlandı. Bin 100 denekle yüz yüze anket yöntemiyle yapılan çalışmada, katılımcılara 22 soru yöneltildi. Anket ve analizler, nöbetler sırasında yapılan tek araştırma niteliğinde olmasıyla da büyük önem taşıyor. 12 BİN KİŞİ KATILDI "Anı Defterler Değerler Araştırması" kitabı ise, Taksim Demokrasi Nöbeti'ne katılan yaklaşık 12 bin kişinin yazılarının yer aldığı 27 cilt anı defterinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Türkiye'de ilk defa anı defterleri üzerinden sosyolojik değerler araştırması yapıldı. Doküman arşiv araştırması yöntemiyle yapılan araştırma, aralarında 15 Temmuz'a karsı direnen insanlarımızın da bulunduğu Demokrasi Nöbeti katılımcılarının sosyolojik değer, kanaat ve eylemselliklerini ortaya koyan önemli veriler içeriyor.

 

Kaynak: Star Gazetesi