Meclis Araştırma Komisyonlarının kurulması hakkında 21 Şubat 2018 tarihli konuşması

21.02.2018
Meclis Araştırma Komisyonlarının kurulması hakkında 21 Şubat 2018 tarihli konuşması

 

Açıklama: http://www.tbmm.gov.tr/images/TBMM_logo.gif

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 26 Yasama Yılı: 3 Tarih: 21.2.2018 Birleşim: 62 Ham Tutanak Sayfası:106-

Konuşmacı: FATMA BENLİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

 

           AK PARTİ GRUBU ADINA FATMA BENLİ (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

    CHP'nin intihar vakalarına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergesi hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
    Ancak, öncelikle, Meclis araştırma önergelerine ilişkin ifade etmek istediğim üzere, özellikle sosyal medya üzerinden, sanki Meclisteki milletvekilleri bu konuları önemsemiyormuş ya da ilgili bakanlıklar bu konuda çalışma yapmıyormuşçasına Meclis araştırma önergelerinin tamamının reddedildiğine ilişkin haksız bir kampanya yürütülmektedir. Özellikle de çocuk istismarına yönelik olan, ertesi gün -olması gerektiği üzere- bütün partilerin onayıyla kabul edilen Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu kurulmamış ya da aynı şekilde yine bütün partilerin onayıyla kabul edilen Adana Aladağ'daki çocuklara ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmamış, bu konuda araştırma komisyonları çalışma yapmamışçasına bir gün önce verilen önergelerin reddinden bahsedilmesi sadece AK PARTİ Hükûmetine değil bizatihi bu Meclise karşı haksızlık oluşturmaktadır.
    Sonuçta, Meclis araştırma komisyonlarının kurulması gerektiği aşikârdır ancak bunun çalışma takvimiyle alakalı olduğu da önemsenmelidir. Mecliste şu an on sekiz ana komisyon bulunmaktadır, yurt dışında komisyon çalışmaları devam etmektedir, yasama çalışmaları devam etmektedir, daha önce kurulan Meclis araştırma komisyonları çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun dışında sadece son iki sene içerisinde Mecliste komisyon kurulması teklif edilen Meclis araştırma önergesi sayısı 2.426'dır. Her bir komisyonda 15 üye bulunmaktadır. Meclis tüm yasama çalışmalarını durdursa, diğer komisyon çalışmalarına ara verse bile 2.426 tane Meclis araştırma komisyonunun çalışmasını istese de yapamayacağı aşikârdır. Elbette ki intihar vakaları önemlidir. Sonuçta, Türkiye'deki intihar vakaları Amerika ya da Avrupa'nın çok daha altında olsa bile her bir vaka hepimizin yüreğini dağlamaktadır çünkü sadece canına kasteden kişiler için değil tüm ailesi ve tüm toplum üzerinde onulmaz yaralara sebebiyet vermektedir. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle intihar vakalarının önlenmesine ilişkin farkındalık eğitimleri yapılmakta, Dünya Sağlık Örgütünün bu konudaki çalışmaları yaygınlaştırılmakta, risk grupları oluşturulmakta, bu risk grupları üzerinde çalışmalar yapılmakta; öğretmenler, sağlık mensupları, cezaevi çalışanları, medya çalışanlarına yönelik çalışmalar artarak devam etmektedir. Nitekim CHP önergesi içerisinde uyuşturucu bağımlılarının üfürükçülere yönlendirilmesi ya da işsizlikle alakalı bilgilere yer verilmiştir. İşsizlik önemli bir sorundur, intihar vakalarının yüzde 1'inin sebebini oluşturmaktadır, bu nedenle Hükûmetimizin gündemindedir. Son on senede 8,5 milyon ek istihdam sağlanmıştır ama artırılması gerektiği için şu an istihdam seferberliği yapılmaktadır. Son bir yılda 1,5 milyonu aşkın istihdam sağlanmış olup bunu da devam ettirmemiz için çalışmalar yürütülmektedir.
     Aynı şekilde önerge gerekçesinde yer alan uyuşturucuyla alakalı olarak da...
    Şu an önerge gerekçesinde yer alan uyuşturucu bağımlılığına ilişkin olarak da daha önce bütün milletvekillerimizin desteğiyle beraber kurulmuş olan Meclis araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Uyuşturucu bağımlılığının intiharlar üzerindeki etkisi yüzde 1,5 olup buna ilişkin önlemler de zaten araştırma komisyonu içerisinde verilecektir. Bu noktada Bakanlıkla ilgili intiharların önlenmesine ilişkin bakanlıklar çalışmalarına sürdürdüğünden, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Meclis araştırma komisyonu bu alana ilişkin önerilerinde bulunmaya devam edeceğinden, şu anki Meclis takvimi ve devam eden Meclis araştırma komisyonları yeni bir komisyon kurulmasına imkân vermediği için bu yöndeki düşüncelerimi saygılarımla Meclisimize arz ediyorum.
    Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)