3 Aralık Kalplerdeki Engellerin Kalkmasına Vesile Olsun
  • 03 Aralık 2017 tarihinde yayınlandı.

3 Aralık Kalplerdeki Engellerin Kalkmasına Vesile Olsun


 

3 ARALIK KALPLERDEKİ ENGELLERİN KALKMASINA VESİLE OLSUN

 

3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının ‘tam ve diğer insanlara eşit ölçüde’ sağlanması amacıyla ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak kabul etmiştir. Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden birisidir. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin toplumla bütünleşmelerinin ve hayatın her alanında aktif rol üstlenmelerinin sağlanması, onlara sunulan hizmetlerin erişilebilir olması temel bir insan hakkıdır.

 

AK Parti olarak, engellilerimizin sorunlarına ilişkin olarak “yardım” değil, “hak” temelli bir anlayışı benimsiyoruz. AK Parti olarak, engel olan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalışmaktayız. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana engellilere "pozitif ayrımcılık" ilkesiyle yaklaştık. Özellikle 2005 yılında çıkardığımız Engelliler Kanunu bu alanda çığır açmıştır. Bu kanunla eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok iyileştirme gerçekleştirdik. Engellilerin sosyal hizmetlere erişimine mani olan bürokratik engellerin kaldırılması, engelli vatandaşlarımıza ilk defa evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin sunulması, engellilerin eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması gibi hizmetler, bu yöndeki çalışmalarımızın yalnızca bir kısmıdır.

 

Hükümetimiz döneminde yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyecek derecede ağır engeli bulunan kişilere bakım ve bakım destek hizmetleri, oldukça kapsamlı olan Engelli Yasasını çıkardığımız 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

 

485.239 engelli vatandaşımız Şubat 2017 tarihi itibariyle evde bakım desteğinden yararlanmaktadır. Yine Şubat 2017 tarihi itibari ile kamuda ve özel sektörde 103.113 engelli kişinin istihdamı sağlanmıştır. 2018 Yılında 5.000 engellimiz atanacak olup, 2023 yılına kadar ise toplamda 15.000 engellimizin kamuda ataması yapılacaktır, bu bağlamda engellilerimiz için oluşturduğumuz E-KPSS  geçerlilik süresini 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz.                              

 

Bizim ana düsturumuz “Yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü”, Sonuçta hepimiz birer engelli adayıyız, engellilerimiz bu toplumun vaz geçilmez bir parçası, onlara hayata katılımını sağlamak, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atmak hepimizin görevi, AK Parti, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizden aldığımız güç ile milletimizin ihtiyaç duyduğu bu alanlarda çalışmalarımıza devam edecektir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Av.Fatma Benli

                                                                                                                                                                   AK Parti İstanbul Milletvekili

                                                                                                                                                   İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkan Vekili