Makaleler

 

Engelliler Haftası Basın Açıklaması
  • 10 Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.

Engelliler Haftası Basın Açıklaması


Engelliler Haftası Basın Açıklaması : "ZORLUKLAR ANCAK BERABER OLURSAK AŞILIR"

10.05.2017 / Her birimizin engelli adayı olduğu gerçeği, engelliler haftası ve engelli haklarının her birimiz için hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Hepimiz farklıyız, bu hayatta hepimizin farklı engelleri var ve bu engelleri birbirimize kenetlenerek aşmak mümkün.

Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı, gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden birisidir. AK Parti olarak, her türlü engeli kaldırmayı ve eşit vatandaşlık temeline dayanan ortak yaşam alanları oluşturmak önceliğimizdir.

Engelli ve engelli ailelerinin sahip olduğu güçlükler hepimizin bilgisi dahilindedir. Bu nedenle AK Parti iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana engellilere “pozitif ayrımcılık” ilkesiyle yaklaşmıştır. Türkiye’de, engellilerin sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. 15 yılımıza damgasını vuran reformcu ruhu en somut şekliyle engellilere yönelik düzenlemelerde görmek mümkündür. AK Parti engellilere olan bakış açısını kökten değiştirerek engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı “yardım” değil “hak” eksenli bir anlayışla şekillendirmektedir.

Özellikle 2005 yılında çıkardığımız bu alanda ilk olan Engelliler Kanunu, bu alanda çığır açmıştır. Bu kanunla eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Engellilerin sosyal hizmetlere erişimine mani olan bürokratik engellerin kaldırılması, engelli vatandaşlarımıza ilk defa evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin sunulması, engellilerin eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması gibi hizmetler, bu yöndeki çalışmalarımızın yalnızca bir kısmıdır. Bu konudaki çalışmalar devlet ve sivil toplum eliyle artarak devam etmelidir.

En başta gönüllerdeki engellerin kalkmasına vesile olması ümidiyle Engelliler Haftasını kutluyorum.

Unutmayalım ki hayatı paylaşmak ve sevgiyle el ele vermek için engel yok.

Av. Fatma Benli /  AK Parti İstanbul Milletvekili